Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Tovljenici 80-120kg
50.0
kom
Mladenović Zoran Šabac 02/10/2023
Tovljenici 80-120kg
40.0
kom
Lukić Dragan Šabac 02/10/2023
Telad SM 80-160kg
3.0
kom
Ivanković Živislav Vladimirci 02/10/2023
Tovljenici 80-120kg
80.0
kom
Grušanović Duško Bogatić 02/10/2023
Junad >480kg
13.0
kom
Pavlović Vladan Šabac 02/10/2023
Ovca
3.0
grlo
Radosav Milanović Jagodina 30/09/2023
Priplodne junice
2.0
grlo
Ignjatović Stanimir Kraljevo 30/09/2023
Bikovi SM >500kg
4.0
grlo
Ignjatović Đorđe Kraljevo 30/09/2023
Pilići tovni
200.0
grlo
Milosavljević Aleksandar Kragujevac 30/09/2023
Krave za klanje SM
4.0
grlo
Miloš Rajović Kraljevo 30/09/2023
Priplodne junice
2.0
grlo
Tošić Živorad Kraljevo 30/09/2023
Prasad 16-25kg
10.0
grlo
Đorđević Slobodan Kragujevac 30/09/2023
Junad >480kg
9.0
grlo
Miroslav Obradović Knić 30/09/2023
Junad >480kg
10.0
grlo
Simović Kosana Knić 30/09/2023
Priplodne nazimice
2.0
grlo
Zvonimir Pavlović Kraljevo 30/09/2023
Priplodne junice
1.0
grlo
Stanimirović Rade Kraljevo 30/09/2023
Krave za klanje SM
1.0
grlo
Jovandarić Radovan Kraljevo 30/09/2023
Jagnjad
3.0
kom
Galović Nada Kraljevo 30/09/2023
Junad 350-480kg
1.0
grlo
Miloš Rajović Kraljevo 30/09/2023
Jagnjad
5.0
kom
Ćirica Milorad Kraljevo 30/09/2023