Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Ovnovi za priplod
5.0
grlo
Ristić Svetolik Kruševac 12/04/2024
Ovnovi za priplod
5.0
grlo
Ristić Svetolik Kruševac 12/04/2024
Jagnjad
20.0
grlo
Urošević Milovan Kruševac 12/04/2024
Priplodne junice
2.0
grlo
Petronijević Dejan Kruševac 12/04/2024
Pčele kranjska
10.0
roj
Đorđević Danijel Leskovac 11/04/2024
Prasad
5.0
kom
Tasić Blagoje Leskovac 11/04/2024
Tovljenici 80-120kg
3.0
kom
Mladen Smiljanić Bogatić 11/04/2024
Tovljenici 80-120kg
4.0
kom
Ljubica Živanović Šabac 11/04/2024
Bikovi SM >500kg
5.0
grlo
Aleksandar Mršić Kruševac 11/04/2024
Bikovi SM >500kg
10.0
grlo
Radosavljević Marko Kruševac 11/04/2024
Telad SM 80-160kg
2.0
grlo
Adamović Predrag Mladenovac 11/04/2024
Junad >480kg
4.0
grlo
Svetolik Marković Mladenovac 11/04/2024
Jagnjad
4.0
grlo
Nemanja Todorović Sopot 11/04/2024
Telad SM 80-160kg
2.0
grlo
Jovica Živković Mladenovac 08/04/2024
Jagnjad
4.0
grlo
Obradović Zoran Mladenovac 04/04/2024
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Svetlana Mirković Mladenovac 03/04/2024
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Trifunović Ivana Sopot 03/04/2024
Tovljenici 80-120kg
4.0
grlo
Pavlović Predrag Mladenovac 03/04/2024
Telad SM 80-160kg
2.0
grlo
Ivanović Igor Mladenovac 03/04/2024
Jagnjad
10.0
grlo
Ivanović Miomir Ražanj 02/04/2024