Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Meka rakija Dragan Krstić Golubac 10/03/2023
Meka rakija Bogdanović Aleksandar Malo Crniće 10/03/2023
Meka rakija Veliša Živanović Malo Crniće 10/03/2023
Meka rakija Cvejić Dragana Požarevac 10/03/2023
Rakija šljivovica Rajković Novica Požarevac 10/03/2023
Rakija travarica Ilić Rade Požarevac 10/03/2023
Meka rakija Marjanović Ivana Požarevac 10/03/2023
Rakija šljivovica
100.0
l
Petrović Jovan Vladimirci 27/02/2023