Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Povrće
2000.0
kom
Vidojević Biljana Novi Pazar 02/07/2024
Povrće
1000.0
kom
Melajac Asmir Novi Pazar 02/07/2024
Ukrasno bilje
1000.0
kom
Marković Nikola Kragujevac 28/06/2024
Ukrasno bilje
1000.0
kom
Marković Nikola Kragujevac 28/06/2024
Ukrasno bilje
1000.0
kom
Marković Nikola Kragujevac 28/06/2024
Ukrasno bilje
2000.0
kom
Marković Nikola Kragujevac 28/06/2024
Ukrasno bilje
2000.0
kom
Marković Nikola Kragujevac 28/06/2024
Povrće
1500.0
kom
Stavrić Miloš Žitorađa 04/06/2024
Povrće
3000.0
kom
Slaviša Petrović Žitorađa 04/06/2024
Ukrasno bilje
5000.0
kom
Tasić Srđan - Miloš Vranje 26/04/2024
Ukrasno bilje
5000.0
kom
Tasić Srđan - Miloš Vranje 26/04/2024
Ukrasno bilje
2000.0
kom
Tasić Srđan - Miloš Vranje 26/04/2024
Ukrasno bilje
2000.0
kom
Tasić Srđan - Miloš Vranje 26/04/2024
Ukrasno bilje
2000.0
kom
Tasić Srđan - Miloš Vranje 26/04/2024
Ukrasno bilje
2000.0
kom
Tasić Srđan - Miloš Vranje 26/04/2024
Ukrasno bilje
2000.0
kom
Tasić Srđan - Miloš Vranje 26/04/2024
Ukrasno bilje
5000.0
kom
Tasić Srđan - Miloš Vranje 26/04/2024
Ukrasno bilje
3000.0
kom
Tasić Srđan - Miloš Vranje 26/04/2024
Ukrasno bilje
15000.0
kom
Tasić Srđan - Miloš Vranje 26/04/2024
Ukrasno bilje
15000.0
kom
Tasić Srđan - Miloš Vranje 26/04/2024