Ponuđači poljoprivrednih proizvoda

Naziv Grad Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
1 Radivojević Marko Leposavić mesto Mošnica 38217 Leposavić 02886866 Stočarstvo Ponuda
2 Kaitović Rado Loznica 063441271 Stočarstvo Ponuda
3 Račić Radoslav Despotovac Despotovac 0606700201 Ponuda
4 Vukajlović Ljubina Čačak Lipnica 0644438803
0325813409
Stočarstvo Ponuda
5 Vasiljević Ratko Lučani 032875245 Stočarstvo Ponuda
6 Čvorović Slobodan Lučani 0658178270 Stočarstvo Ponuda
7 Savić Zoran Leskovac 016732348 Povrtarstvo Ponuda
8 Trajković Danijel Leskovac 016732062 Povrtarstvo Ponuda
9 Arsić Živorad Trstenik 069721432 Voćarstvo Ponuda
10 Milenković Predrag Jagodina Donji Račnik 0642944291 Ponuda
11 Bošković Sreten Leposavić 02888653
Voćarstvo
Povrtarstvo
Ratarstvo
Stočarstvo
Ponuda
12 Mutavdžić Dragiša Zubin Potok mesto Dren 38220 Zubin Potok 066465596 Povrtarstvo Ponuda
13 Anđelković Danica Mladenovac 299 0640308897
Ratarstvo
Stočarstvo
Ponuda
14 Pavlović Dragan Mladenovac Voćarska 1 0658203177
Ratarstvo
Stočarstvo
Ponuda
15 Marjanović Milomir Požarevac 0641220557
012566751
Ponuda
16 Đurić Tomislav Zubin Potok Mesto Crepulja 38228 Zubin Potok 0643303435 Stočarstvo Ponuda
17 Lazović Branka Čačak Lipnica 0645768459
0325813601
Stočarstvo Ponuda
18 Maksimović Milorad Kragujevac 066357638 Povrtarstvo Ponuda
19 Maksimović Dragan Kragujevac 0658811809 Povrtarstvo Ponuda
20 Hadzibulić Munir Tutin Suvi Do bb 063498471 Stočarstvo Ponuda