Ponuđači poljoprivrednih proizvoda

Naziv Grad Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
1 Vukomanović Dragor Novi Pazar selo Vranovina bb. 0641209814 Ponuda
2 Smajović Kimeta Tutin selo Pokrvenik bb. 0637288328 Stočarstvo Ponuda
3 Hanuša Mesud Novi Pazar selo Suva Ćuprija bb. 0648291359 Voćarstvo Ponuda
4 Andrejević Simica Boljevac 0612462820 Ponuda
5 Arsenijević Zoran Novi Pazar selo Osoje bb. 0653776466 Voćarstvo Ponuda
6 Marković Snežana Varvarin Prcane 0654301111 Voćarstvo Ponuda
7 Radenko Đurđević Šabac Gornja Vranjska 0638440094 Povrtarstvo Ponuda
8 Milan Panić Šabac Tabanović bb 0649548112 Stočarstvo Ponuda
9 Despotović Vladan Loznica 0643498621 Stočarstvo Ponuda
10 Dejan Krstić Varvarin Varvarin selo 037788145 Voćarstvo Ponuda
11 Marko Miladinović Varvarin 037651092 Voćarstvo Ponuda
12 Tomislav Krkić Varvarin 037788309 Voćarstvo Ponuda
13 Nikola Gajić Varvarin 037795367 Voćarstvo Ponuda
14 Lalić Golub Zaječar 0638446136 Stočarstvo Ponuda
15 Đokić Goran Leskovac 0601801807 Voćarstvo Ponuda
16 Dimitrijević S Slobodan Leskovac 0607000131 Voćarstvo Ponuda
17 Goran Gajić Grocka Karađorđeva 112/4 063405400 Voćarstvo Ponuda
18 Jovan Milosavljević Grocka 8. oktobra 16 0642927397 Voćarstvo Ponuda
19 Đokić Momčilo Leskovac 0668020758 Voćarstvo Ponuda
20 Marković Stojana Jagodina 0641166573 Voćarstvo Ponuda