Ponuđači poljoprivrednih proizvoda

Naziv Grad Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
1 Smajović Edzevit Sjenica Kamešnica bb 0638934129 Stočarstvo Ponuda
2 Minić Marina Aleksandrovac 063646180 Stočarstvo Ponuda
3 Čukić Aleksandar Zubin Potok Mesto međeđi Potok, 38228 Zubin Potok 0658665467 Stočarstvo Ponuda
4 Radivojević Milutin Loznica Jarebice 0643656431
015854837
Ratarstvo Ponuda
5 Petrović Miloš Vlasotince Stajkovce 063506302 Povrtarstvo Ponuda
6 Petrović Marko Vlasotince Stajkovce 0631263229 Povrtarstvo Ponuda
7 Ćirić Danilo Pirot 010377134 Stočarstvo Ponuda
8 Mitić Novica - Saša Leskovac 0692602671 Ponuda
9 Škrijelj Halko Tutin Gradac bb 0629770862 Stočarstvo Ponuda
10 Marković Dragoljub Užice 0644050865 Voćarstvo Ponuda
11 Marković Dragoljub Ponuda
12 Uglješa Miljković Kruševac 066478279 Stočarstvo Ponuda
13 Stanković Snežana Pirot Blato 010372320 Ratarstvo Ponuda
14 Milena GIŠIĆ Bogatić 0642401037 Ratarstvo Ponuda
15 Nikolić Nenad Ćuprija Batinac 0631990747 Ponuda
16 Panić Rajko Šabac M.Tita 30 0601504737 Stočarstvo Ponuda
17 Miloje Jakovljević Valjevo 0641018120 Stočarstvo Ponuda
18 Slavković Nikola Leskovac 0637307399 Voćarstvo Ponuda
19 Bratislav Babić Lučani Viča bb 0658856575 Ratarstvo Ponuda
20 Milan Radovanović Lučani Viča bb 0645302203
Voćarstvo
Ratarstvo
Ponuda