R.br. Naziv Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
1 Petrović Aleksandra Pejkovac Pejkovac 0618806069 Povrtarstvo Ponuda
2 Petrović Vladan Pejkovac Pejkovac 061880609 Povrtarstvo Ponuda
3 Siniša Škrbić Mrčić 0648496800 Voćarstvo Ponuda
4 Milenko Čanić Raduša 014/481-164 Voćarstvo Ponuda
5 Marković Vladimir Šabac Šabac 0653960656 Med i proizvodi od meda Ponuda
6 Mladenović Zoran Skrađani Skrađani 063388538 Stočarstvo Ponuda
7 Lukić Dragan Skrađani Skrađani 0643571091 Stočarstvo Ponuda
8 Ivanković Živislav Vlasanica Vlasanica 0616316145 Stočarstvo Ponuda
9 Marjanović Dragoljub Štitar Štitar 0603413000 Ratarstvo Ponuda
10 Grušanović Duško Klenje Klenje 069707818 Stočarstvo Ponuda
11 Pavlović Vladan Štitar Štitar 0642786528 Stočarstvo Ponuda
12 Nakić Nemanja 063492441 Med i proizvodi od meda Ponuda
13 Novak Borišić Trbušani Trbušani bb 0637503790 Povrtarstvo Ponuda
14 Đorđević Slobodan Desimirovac Desimirovac bb 034342195
034342195
Stočarstvo Ponuda
15 Miroslav Obradović Knić Knić bb 064 / 391 - 5909
064 / 391 - 5909
Stočarstvo Ponuda
16 Erić Milanka Resnik Resnik bb 066/008912
066/008912
Ratarstvo Ponuda
17 Portić Slađan Desimirovac Desimirovac bb 034266554
034266554
Stočarstvo Ponuda
18 Marković Milutin Lukavac 06483799496 Stočarstvo Ponuda
19 Milorad Leontijević Lukavac 0653509128 Stočarstvo Ponuda
20 Ivković Zoran Badljevica 0637610309 Med i proizvodi od meda Ponuda