R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
1 Petrović B Marko Stajkovce 0631789650 Povrtarstvo Ponuda
2 Vulović Kosta Žiča Žiča 064/1892138 Povrtarstvo Ponuda
3 Vukićević Aleksandar Samaila Samaila 0631075361
036881632
Voćarstvo, Stočarstvo Ponuda
4 Petrović Mileta Velika Ivanča Ul.Orujička br.5 011/8212-615 Stočarstvo Ponuda
5 Dejan Ilić Ševarice 0612945813 Voćarstvo Ponuda
6 Đurđević Slađan Golobok 0654140341 Voćarstvo, Stočarstvo Ponuda
7 Bošković Ilija Mrđenovac Mrđenovac bb
0692114780
015211478
Voćarstvo Ponuda
8 Džunić Dragan Krupac 0643283701
0102688515
Stočarstvo Ponuda
9 Spasojević Srđan Baničina Baničina 0641450892 Voćarstvo, Stočarstvo Ponuda
10 Ilić Dejan Ševarice 0612945813 Stočarstvo Ponuda
11 Milivojević Jovica Jarinje Lešak 28219 Jarinje 0642608734 Ratarstvo Ponuda
12 Popović Anka Crvena Reka 0641228320 Stočarstvo Ponuda
13 Nebojša Milutinović Končarevo Končarevo 069607162 Ratarstvo Ponuda
14 Topalović Saša Lipolist Lipolist 064/9936600 Stočarstvo Ponuda
15 Jovičić Branko Zminjak 015292209 Stočarstvo Ponuda
16 Petrović Radoš Spance 0652242003 Voćarstvo Ponuda
17 Topalović Saša Prodajem žensku jagnjad šilježad. 0649936600 Stočarstvo Ponuda
18 Momčilović Veselin Petrovac 0278352170 Stočarstvo Ponuda
19 Đurđević Milutin Maovi 015284402 Stočarstvo Ponuda
20 Ilić Dobrica Malo Orašije bb 026722148
026722148
Voćarstvo Ponuda