R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
1 Slobodanka Tomić UŽICE Kurlagina 10 0642984007 Ratarstvo Ponuda
2 Nakic Dragan Rakovac Rakovac 0637743645 Ratarstvo Ponuda
3 Mladenović Zoran Ribare Ribare 035274982 Stočarstvo Ponuda
4 Đorđević Novica Ribare Ribare 035274768 Stočarstvo Ponuda
5 Milenković Dejan Šavac Šavac 0642388301 Stočarstvo Ponuda
6 Marković Dragan Karan Karan 069650920 Voćarstvo, Stočarstvo Ponuda
7 Đoković Vitomir Duboko Duboko 031533019 Voćarstvo, Stočarstvo Ponuda
8 Nebojša Radovanović Bogatić 0157787640 Voćarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
9 Popović Vlada Vranić 0638193060 Stočarstvo Ponuda
10 Milena Milojević Debelica Debelica 0600776144 Povrtarstvo Ponuda
11 Stepanović Milivoje Boždarevac 0658301841 Stočarstvo Ponuda
12 Radojčić Saša Popučke Popučke bb 0604995544 Stočarstvo Ponuda
13 Marković Dušan Joševa Joševa bb 014261261 Stočarstvo Ponuda
14 Senić Dušan Bujačić Bujačić bb 0641268659 Stočarstvo Ponuda
15 Vukojević Marinko Kamenica Kamenica bb 014254708 Stočarstvo Ponuda
16 Glišić Ivan Kamenica Kamenica bb 014274205 Stočarstvo Ponuda
17 Mirković Milovan Popučke Popučke bb 0621955439 Stočarstvo Ponuda
18 Đoković Milan Ravni 0640099658 Ponuda
19 Marković Branko Arapovac 0654651976 Stočarstvo Ponuda
20 Dimitrijević Zoran Barje Čiflik 0102338783 Stočarstvo Ponuda