Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Krompir crveni
50.0
t
Stevanić d.o.o. Ivanjica 30/09/2022
Krompir beli
50.0
t
Stevanić d.o.o. Ivanjica 30/09/2022
Krompir crveni
50.0
t
Karaklajić Miljko Ivanjica 30/09/2022
Krompir beli
50.0
t
Karaklajić Miljko Ivanjica 30/09/2022
Krompir crveni
50.0
t
Bogdanović Negoslav Ivanjica 30/09/2022
Krompir beli
50.0
t
Bogdanović Negoslav Ivanjica 30/09/2022
Krompir crveni
50.0
t
Zečević Radovan Ivanjica 30/09/2022
Krompir beli
50.0
t
Zečević Radovan Ivanjica 30/09/2022
Krompir crveni
50.0
t
Drašković Mirko Ivanjica 30/09/2022
Krompir beli
50.0
kg
Drašković Mirko Ivanjica 30/09/2022
Krompir crveni
15.0
t
Obradović Danilo Lučani 30/09/2022
Krompir crveni
15.0
t
Ravić Ivan Lučani 30/09/2022
Krompir crveni
20.0
t
kuzmanović radoš Lučani 30/09/2022
Krompir crveni
30.0
t
Vesković Milenko Gornji Milanovac 30/09/2022
Krompir beli
15.0
t
Jestrović Marko Gornji Milanovac 30/09/2022
Kupus crveni
60.0
t
Vuksanović Pero Gornji Milanovac 30/09/2022
Krompir beli
25.0
t
Trnavac Zoran Gornji Milanovac 30/09/2022
Kupus
20.0
t
Vukosavljević Miloš Lučani 30/09/2022
Krompir crveni
25.0
t
Đurđević Milić Lučani 30/09/2022
Krompir beli
60.0
t
Mihailo Broćić Lučani 30/09/2022