R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
141 Mitrović Vukoje Mikulovac 063331086 Voćarstvo Ponuda
142 Obradović Dušan Mađare 0603228066 Voćarstvo Ponuda
143 Blažić Marina Žuč Žuč 0642396465 Voćarstvo Ponuda
144 Blažić Vladan Žuč Žuč 0669722261 Voćarstvo Ponuda
145 Milenković Milibor Vlahinja Vlahinja 0648313269 Voćarstvo Ponuda
146 Milošević Kristina Lomnica 063/1438818 Voćarstvo Ponuda
147 Stanojević Nikola Popovnjak 062/637031 Voćarstvo Ponuda
148 Stevanović Boža Stubal s.Stubal 069/0261907
017/484001
Voćarstvo Ponuda
149 Nebojša Petrović Rabrovac Janikića put 5 0603018288 Povrtarstvo Ponuda
150 Ivanović Jovica Ladovica 0631048109 Voćarstvo Ponuda
151 Radovanović Momčilo Leskovac Bore Piksle 17. 063404363 Ponuda
152 Jasmina Petrović Karan Karan 803685 Voćarstvo Ponuda
153 Radovan Ilić Tatinac Tatinac 031533116 Voćarstvo Ponuda
154 Slobodan Mitrović Kostojevići Kostojevići 0640412857 Ratarstvo Ponuda
155 Trajković Miroslav Bogojevce 0643180944 Povrtarstvo Ponuda
156 Mihajlović Miroslav Donja Jajna 0652867373 Voćarstvo Ponuda
157 Janković Staniša Ladovica 0691232347 Voćarstvo Ponuda
158 Đorđić Cvetin Lopatanj Lopatanj bb 0628419061 Voćarstvo Ponuda
159 Ćirić Ljiljana Valjevska Loznica Loznica bb 0644920872 Voćarstvo Ponuda
160 Đedović Milomir Stubo Stubo bb 0642532530 Voćarstvo Ponuda