R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
10501 Nikolić Vojislav Salaš Delijovanska br. 4 019470473 Stočarstvo Ponuda
10502 Živorad Vasilic Zaječar H.Veljkova 4/20 062483932
019429249
Stočarstvo Ponuda
10503 Jovan Draganović Zaječar Đorđa Simeonovića, 34 019421407 Stočarstvo Ponuda
10504 Karapandžić Milorad Novo Selo Novo Selo, 15307 Lešnica 0600914915
015891364
Voćarstvo Ponuda
10505 Popović Miodrag Izvor Izvor 010318047 Ratarstvo Ponuda
10506 Milijić Vojkan Zaječar Kurir Miše 29 0600442935
019442936
Stočarstvo Ponuda
10507 Trandafilović Vesna Zaječar Stanoje Glavaša 3 0649212267
019416117
Povrtarstvo Ponuda
10508 Marković Dragan Brusnik Brusnik bb 0644798772 Voćarstvo Ponuda
10509 Mitrović Ljiljana Zaječar Pane Đukiča 15 0628398400
019428881
Stočarstvo Ponuda
10510 Stanković Javorka Vlasina Vlasina 0646739495 Voćarstvo Ponuda
10511 Ivanović Slavoljub Masurica Masurica 017814641 Voćarstvo Ponuda
10512 Veličković Aleksandar Vlasina Vlasina 017816380 Voćarstvo Ponuda
10513 Vlatko Stančić Vojnegovac Vojnegovac 0645472615
01076507
Stočarstvo Ponuda
10514 LJubisav Dikić Balinovac 0642757892
027311783
Ratarstvo Ponuda
10515 Krstić Jocko Selo Izvor Selo Izvor 0637219157
010318071
Voćarstvo, Stočarstvo Ponuda
10516 Zoran Mitić Gnjilan Gnjilan 0628283650
010344491
Voćarstvo Ponuda
10517 Goran Stančić Miloševo Miloševo bb 062840621 Voćarstvo Ponuda
10518 Nikolić Ivica Barbace Barbace, Trgovište 0643230123 Stočarstvo Ponuda
10519 Mihajlović Smilja Masurica Masurica 0605610195 Voćarstvo Ponuda
10520 Ivković Miodrag Đigolj 0601709316
02752227
Voćarstvo Ponuda