R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
10301 Aranđelović Saša Maršić Maršić bb 0611167816 Voćarstvo Ponuda
10302 Jakupović Faik Trnava Trnava BB 0638176360 Stočarstvo Ponuda
10303 Đokić Zoran Veliko Trnjane 0641965105 Voćarstvo, Ratarstvo Ponuda
10304 Milan Milovanović Vučić Vučić bb 0641818277 Ratarstvo Ponuda
10305 Veselin Jovičić Bošnjane Bošnjane bb 0642530441 Ratarstvo Ponuda
10306 Jasminka Vukić Negotin Karađorđeva 2 0613151297
019547984
Voćarstvo Ponuda
10307 Cvetinović Marko Šljivova Šljivova, Krupanj 015597005 Povrtarstvo Ponuda
10308 Josić Snežana Korenita Korenita, Loznica 0643717500 Voćarstvo Ponuda
10309 Milić Novica Velji Breg 38228-Zubin Potok,Velji Breg 0637266587 Povrtarstvo Ponuda
10310 Zoran Gajić Mali Požarevac Ljubivoje Gajić 35 0641357376
0118256152
Voćarstvo Ponuda
10311 Dragoljub Glišić Dubona Prvomajska 141 0653430911
0118204009
Voćarstvo Ponuda
10312 Dragoslav Nikolić Mali Požarevac Ljubivoje Gajić 30 0641456663
0118256083
Voćarstvo Ponuda
10313 Pavlović Slaviša Ostraće 38219 Lešak, mesto Ostraće 02889652 Voćarstvo Ponuda
10314 Obradović Aleksandar Štitare Štitate, Veliki Kupci 0638514374
037884023
Voćarstvo Ponuda
10315 Ognjenović Aca Milutovac Milutovac 0637326055
037721134
Voćarstvo Ponuda
10316 Zajić Radoljub Velika Vrbnica Velika Vrbnica 0616335061
037882146
Voćarstvo Ponuda
10317 Marković Predrag Globoder Globoder 0623264413 Voćarstvo, Stočarstvo Ponuda
10318 Radivojević Zlatko Marenovo 0694880266
037651079
Voćarstvo Ponuda
10319 Sekulić Ljiljana Kamenare 37254 Konjuh 063607272
037875272
Voćarstvo Ponuda
10320 Maksimović Dragiša Planinica Planinica 063321643
01465189
Ratarstvo Ponuda