R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
61 Rakić Mile Pocerski Metković 015284621 Ponuda
62 Vuković Dragan Pocerski Metković 0643192103 Stočarstvo Ponuda
63 Đurković Siniša Dublje 0628472087 Stočarstvo Ponuda
64 Đurković Milivoj Dublje 0638115311 Stočarstvo Ponuda
65 Živković Milić Mrovska 0611673902 Stočarstvo Ponuda
66 Živković Milovan Mrovska 0612925354 Stočarstvo Ponuda
67 Matić Momčilo Siokovac 0358277571 Voćarstvo Ponuda
68 Čarapić Miloš Bela zemlja Bela zemlja 0641461637 Ratarstvo Ponuda
69 Matić Vladan Siokovac 0358280802 Voćarstvo Ponuda
70 Ljubenović Antanas Stubla 0691827663 Stočarstvo Ponuda
71 Jelenković Zorica Štipina 069764622 Voćarstvo Ponuda
72 Milojević Nikola Ljubava 0637699991 Voćarstvo Ponuda
73 Jovanović Miroslav Maskare 0638682192 Voćarstvo Ponuda
74 Živković Radivoj Rovni 064-3445803 Voćarstvo Ponuda
75 Lazarević Janko Dokmir 063-346-559 Voćarstvo Ponuda
76 Branislav Tomić Seone 0641898810 Povrtarstvo Ponuda
77 Mladenović Bane Ponor 0641337290 Ratarstvo Ponuda
78 Stanojević Mijodrag Oparić 035722569 Voćarstvo Ponuda
79 Simonović Radiša Duboka 0358265000 Ponuda
80 Marko Simić Krivaja Krivaja, bb 064/5029022 Stočarstvo Ponuda