R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
1 Žužić Dragan Jakovo 0649939351 Ratarstvo Ponuda
2 Dacević Petar Progar 0698637736 Ratarstvo Ponuda
3 Stevanović Radmila Beli Potok 0659794797 Voćarstvo Ponuda
4 Đorđević Petar Kukolovce 0612279338 Voćarstvo Ponuda
5 Miletić Dušan Oparić 0600722565 Voćarstvo Ponuda
6 Stanojević Đorđe Oparić Oparić 063627008 Voćarstvo Ponuda
7 Stanojevć Miodrag Oparić 0637889692 Voćarstvo Ponuda
8 Matović Račanin Mladena Požega 066005232 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
9 Radivoje Pavlović Trnovče Karađorđeva 27 0628199391
026802066
Povrtarstvo Ponuda
10 Rustemović Almir Dunišiće Dunišiće bb 0628567841 Stočarstvo Ponuda
11 Višnjić Elvir Dunišiće Dunišiće bb 0628198070 Stočarstvo Ponuda
12 Goran Petrović Šantarovac Šantarovac 0648698183 Povrtarstvo Ponuda
13 Savić Milivoje Banja 0642411001 Voćarstvo, Povrtarstvo Ponuda
14 Mijailović Dragan Bresnica 0658322990 Stočarstvo Ponuda
15 Đurković Dragan Novi Pzar, selo Cokoviće selo Cokoviće 0600552666 Voćarstvo Ponuda
16 Rakić Srećko Mačkovac 027381105 Ponuda
17 Marković Marko Degrmen 0637282724 Voćarstvo Ponuda
18 Marković Svjetlana Mačkovac 0631583208 Voćarstvo Ponuda
19 Đurđe Raković Milićevo selo 0644337119 Voćarstvo Ponuda
20 Rakić Miloš Mačkovac 062330311 Voćarstvo Ponuda