R.br. Naziv Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
1 Nemanja Petrović Lipovac 34310 Topola nema ulice bb 0649500960 Voćarstvo Ponuda
2 Predrag Marković Topola Bor bb 061/6707077
034/6812576
Voćarstvo, Stočarstvo Ponuda
3 Nebojša Spasić Topola Mitrovčić bb 062/656897 Voćarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
4 Đorđe Marinković Topola selo Topola bb 064/5177997
034/6813357,
Voćarstvo, Ratarstvo Ponuda
5 Milija Pavlićević Topola Njegoševa 10 065/6609051
034/6813903,
Voćarstvo Ponuda
6 Branislava Ivović Topola Bul. vožda Karađorđa 141 064/3116425
034/6812068
Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
7 Biljana Petrović Topola Gorovič bb 060/6707788 Voćarstvo, Stočarstvo Ponuda
8 Olivera Prokić Topola Žabare bb 060/7008837 Voćarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
9 Radoslav Glišić Topola Gorovič bb 064/1730780 Voćarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
10 Nada Jakovljević Novičić Natalinci Junkovac bb 063/463013
nada.jakovljev66@gmail.com
Voćarstvo, Stočarstvo Ponuda
11 Aleksandar Sekulić Topola Belosavci bb 063/7692975
034/6883324,
Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
12 Radenko Andrović Topola Belosavci bb 063/8304242
034/6883020,
Povrtarstvo, Stočarstvo Ponuda
13 Vladeta Pantić Belosavci Maskar bb 065/5252326 Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
14 Milan Avramović Topola Lipovac bb 063/8114375
034/834620,
Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
15 Velimir Avramović Topola Lipovac bb 062/282392
034/834640,
Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
16 Milovan Lazić Donja Šatornja Plaskovac bb 065/4102420
034/826615,
Voćarstvo Ponuda
17 Milan Mijović Topola Belosavci bb 064/4585005
034/6883111
Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
18 Milutin Lazarević Belosavci Zagorica bb 061/7195009
034/6773257
Voćarstvo, Povrtarstvo, Stočarstvo Ponuda
19 Snezana Blagojević Jarmenovci Vojkovci bb 060/5529185
034/533480
Voćarstvo, Povrtarstvo, Stočarstvo Ponuda
20 Branislav Pantić Topola Jarmenovci bb 069/5002583
034/540100
Voćarstvo, Povrtarstvo, Stočarstvo Ponuda