R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
101 Vukmirović Nikola Mađere 02776208 Stočarstvo Ponuda
102 Stošić Zoran Mađere 02776142 Ratarstvo Ponuda
103 Karatošić Marko Kopljari Kopljari bb 0606349751 Voćarstvo Ponuda
104 Ranđelović Vukosav Karađorđeva 0607371530 Ponuda
105 Pešić Slobodan 066406259
019739095
Ponuda
106 Kovačević Gospa Grušić Grušić bb 0640631156 Stočarstvo Ponuda
107 Slobodan Simić Rabas 0603940187 Stočarstvo Ponuda
108 Isailović Boško Petlovača Petlovača bb 062700648 Stočarstvo Ponuda
109 Milomir Jović Gornja Bukovica 01426133 Stočarstvo Ponuda
110 Nešković Krstivoje Gračanica Gračanica bb 0643316799 Stočarstvo Ponuda
111 Lazić dejan Jabučje 014/434-039 Ratarstvo Ponuda
112 Nemanja Žujović Vračević 0621657231 Stočarstvo Ponuda
113 Trifunović Slaviša Berberište 38219 Lešak, Berberište 02886417 Ratarstvo Ponuda
114 Sekulić Stanko Berberište 38219,Lešak,Berberište 0641348953 Ratarstvo Ponuda
115 Jelenković Marko Ponuda
116 Goran Golubović Gornje Zuniče Ponuda
117 Kostić Ivica Ponuda
118 Zdravković Predrag s. Pečenjevce s. Pečenjevce 0643688385 Povrtarstvo Ponuda
119 Nikolić Nataša Leskovac 064/3459515 Voćarstvo Ponuda
120 Trajković Predrag Bogojevce S. Bogojevce 16254 0642566631 Povrtarstvo Ponuda