Petar Bojanić

Opština: 
Valjevo
Mesto: 
Lelić
Mobilni telefon: 
0143575203
Oblast proizvodnje: 
Stočarstvo

Istekle ponude - Petar Bojanić

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Priplodne junice 3.0 grlo 19.05.17 02.06.17 02.06.18 Valjevo 19184
2 Telad SM 80-160kg 2.0 grlo 05.06.17 19.06.17 19.06.18 Valjevo 19486
3 Priplodne junice 2.0 grlo 25.08.17 08.09.17 08.09.18 Valjevo 21020
4 Priplodne junice 3.0 grlo 04.12.17 18.12.17 18.12.18 Valjevo 23270