Obradović Zoran

Opština

Mesto

Velika Krsna

Adresa

Put Đorgića 165

BPG

704342002675

Oblast proizvodnje

Stočarstvo