Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Kukuruz okrunjen, prirodno sušen
1.0
t
Milanović Vladica Veliko Gradište 05/12/2018
Kukuruz okrunjen, prirodno sušen
1.0
t
Ilić Saša Veliko Gradište 05/12/2018
Kukuruz u klipu
10000.0
kg
Ilić Aleksandar Negotin 05/12/2018
Jagnjad
5.0
grlo
Ivanko Nenadović Osečina 05/12/2018
Pšenica
1.0
t
Janković Božidar Petrovac na Mlavi 05/12/2018
Pšenica
10.0
t
Ilić Aleksandar Negotin 05/12/2018
Pšenica
1.0
t
Lazarević Dejan Žabari 05/12/2018
Telad SM 80-160kg
1.0
kom
Nikolić Marijana Žabari 05/12/2018
Krompir crveni
1.0
t
Maksimović Dragiša Mionica 05/12/2018
Kukuruz okrunjen, prirodno sušen
1.0
t
Đorđević Saša Žabari 05/12/2018
Kupus
1.0
t
Milić Ivan Žabari 05/12/2018
Jabuka Ajdared
4.0
t
Popović Branislav Brus 04/12/2018
Prasad 16-25kg
40.0
kom
Ristić Dragan Vranje 04/12/2018
Stočni ječam
5.0
t
Ristić Dragan Vranje 04/12/2018
Prasad 16-25kg
20.0
kg
Rajković Slobodan Vranje 04/12/2018
Kukuruz u klipu
5.0
t
Ristić Dragan Vranje 04/12/2018
Pšenica
3.0
t
Ristić Dragan Vranje 04/12/2018
Prasad 16-25kg
20.0
kom
Janjić Srđan Vranje 04/12/2018
Tovljenici >120kg
250.0
kg
Ristić Dragan Vranje 04/12/2018
Prasad 16-25kg
10.0
kom
Milovanović Darko Knjaževac 04/12/2018