Ljubiša Marković

Opština

Mesto

Kamenare

BPG

721018000490

Oblast proizvodnje

Voćarstvo