Vladimir Pantelić

Opština

Mesto

Šljivovac

Adresa

Šljivovac

Oblast proizvodnje

Stočarstvo