Milosavljević Slavimir

Opština

Mesto

Prokuplje

Adresa

Pasjačka

BPG

736210011474

Oblast proizvodnje

Voćarstvo

Napomena

Voćarstvo i pčelarstvo