Komatović Vera

Opština

Mesto

Beluće

Adresa

Mesto Beluće 38219 Leposavić

BPG

907308000283

Oblast proizvodnje

Stočarstvo