Bošković Milosav

Opština

Mesto

Dobrava

Adresa

Mesto Dobrava, 38217 Leposavić

BPG

907472000100

Oblast proizvodnje

Stočarstvo