Gligorijević Radosav

Opština

Mesto

Trnava

Adresa

Trnava

BPG

738433000598

Oblast proizvodnje

Voćarstvo