Šibak Marijana

Opština

Mesto

Novo Selo

Adresa

Novo Selo

BPG

712418003543

Oblast proizvodnje

Voćarstvo