Kamberović Nijazija

Opština

Mesto

Draževiće

Adresa

s. Draževiće bb

BPG

730602001041

Oblast proizvodnje

Stočarstvo

Napomena

Prodaje tri muška teleta sim. rase u ndobroj kondiciji.