Savić Petar

Opština

Mesto

G Trnava

Adresa

G. Trnava

Oblast proizvodnje

Stočarstvo