Aleksandar Milojević

Opština

Mesto

Hum

Adresa

selo Hum

BPG

729582000108

Oblast proizvodnje

Ratarstvo

Napomena

Prodaja balirane lucerke dobrog kvaliteta.