Burhan Mehmeti

Opština

Mesto

Aliđerce

Adresa

s.Aliđerce bb

BPG

733628000533

Oblast proizvodnje

Stočarstvo