Marković Marija

Opština

Mesto

Krupac

BPG

732397001989

Oblast proizvodnje

Ratarstvo