Milosavljević Žarko

Opština

Mesto

Novi Pazar

Adresa

Deževa

BPG

730971000020

Oblast proizvodnje

Voćarstvo
Povrtarstvo