Maksimović Dragiša

Opština

Mesto

Planinica

Adresa

Planinica

BPG

728322000239

Oblast proizvodnje

Ratarstvo