R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
1 Gligorić Miroslav Majur 0642905980 Voćarstvo, Povrtarstvo, Stočarstvo Ponuda
2 Mijailović Slobodan Rabrovac Svetog Dimitrija br.25 011 / 821 - 8543 Stočarstvo Ponuda
3 Nenadović Živorad Kovačevac Donjoškolska 67 011 / 821 - 3404 Stočarstvo Ponuda
4 Milenko Mileusnić Jakovo Jakovo 011 / 841 - 6662 Ratarstvo Ponuda
5 Ivan Stamenić Veliko Polje Veliko Polje 313 0656394253 Stočarstvo Ponuda
6 Borka Ilić Ljubinić Ljubinić 063361129 Stočarstvo Ponuda
7 Aleksandar Đukić Spasojević Boljevac Maršala Tita 32 0603004790 Stočarstvo Ponuda
8 Vinka Tadić Bioska 031554452 Ponuda
9 Ljujić Nataša Potočanje 0641788370 Ponuda
10 Marko Jovanović Užice 0648203246 Stočarstvo Ponuda
11 Đurović Milovan Buar 0646670508 Ponuda
12 Mirsad Hodžić Prijepolje 0648756800 Ponuda
13 Nikola Gros Užice 0644332815 Ponuda
14 Vasilije Todorović Užice 0642299266 Ponuda
15 Vanucić Grade Gornjane Gornjane bb 0607613333 Stočarstvo Ponuda
16 Josijeviić Dušan Jagodina 063651506 Voćarstvo Ponuda
17 Stanković Novica Šarkamen selo bb 0607647930 Stočarstvo Ponuda
18 Stanković Miroslava Šarkamen selo bb 0607647930 Stočarstvo Ponuda
19 Stanojević Mijodrag Oparić 035722469 Voćarstvo Ponuda
20 Simonović Radiša Duboka 036265000 Voćarstvo Ponuda