Đukić Milorad

Opština

Mesto

Brežane

BPG

732915000039

Oblast proizvodnje

Ratarstvo