Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Pšenica novi rod
5.0
t
Maksimović Ivanka Šabac 07/07/2019
Krastavac salatar
2.0
t
Tadić Svetoljub Šabac 07/07/2019
Malina
200.0
kg
Stojanović Božidar Leskovac 06/07/2019
Malina
500.0
kg
Stoiljković Dragoljub Leskovac 06/07/2019
Malina
200.0
kg
Stanojković Mile Leskovac 06/07/2019
Malina
500.0
kg
Stevanović Božidar Leskovac 06/07/2019
Bikovi SM >500kg
4.0
grlo
Đurović Tihomir Čačak 05/07/2019
Jagnjad
10.0
grlo
Miletić Dragutin Lučani 05/07/2019
Ovnovi za priplod
1.0
grlo
Miletić Dragutin Lučani 05/07/2019
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Milošević Nada Čačak 05/07/2019
Ribizla
300.0
kg
Ristić Birgita Babušnica 05/07/2019
Borovnica
500.0
kg
Zlatković Vijoletica Babušnica 05/07/2019
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Jovanović Tomislav Novi Pazar 05/07/2019
Krompir beli
5.0
t
Jovanović Golub Leskovac 05/07/2019
Lucerka seno u balama
1000.0
bala 12-25kg
Radovanović Dragiša Kraljevo 05/07/2019
Malina
3.0
t
Jovanović Jagoda Vranje 05/07/2019
Malina
3.0
t
Krstić Aleksandar Vranje 05/07/2019
Malina
2.5
t
Cvetanović Miodrag Vranje 05/07/2019
Paradajz sve sorte
4.0
t
Stanković Goran Lebane 05/07/2019
Krompir beli
20.0
t
Stanković Zoran Leskovac 05/07/2019