Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Pšenica
2.0
t
Savić Danijela Kragujevac 21/09/2021
Grožđe crno Hamburg
1000.0
kg
Jovanović Zoran Topola 21/09/2021
Šljiva
100.0
kg
Jovanović Zoran Topola 21/09/2021
Šljiva
2000.0
kg
Petrović Žarko Topola 21/09/2021
Grožđe belo Afuz Ali
500.0
kg
Petrović Žarko Topola 21/09/2021
Grožđe crno Hamburg
1000.0
kg
Petrović Žarko Topola 21/09/2021
Paprika ostala
200.0
kg
Petrović Dragan Zaječar 21/09/2021
Prasad 16-25kg
10.0
grlo
Miljojković Mioljub Kragujevac 21/09/2021
Tovljenici 80-120kg
20.0
grlo
Savić Bratislav Kragujevac 21/09/2021
Junad 350-480kg
10.0
grlo
Andrović Ilija Kragujevac 21/09/2021
Bikovi HF >500kg
10.0
grlo
Gavrilović Svetlana Kragujevac 21/09/2021
Tovljenici 80-120kg
10.0
grlo
Đekić Miodrag Kragujevac 21/09/2021
Prasad 16-25kg
20.0
grlo
Đekić Milica Kragujevac 21/09/2021
Kukuruz u klipu
1000.0
kg
Stojanović Ljubiša Merošina 21/09/2021
Pšenica
2000.0
kg
Stojanović Ljubiša Merošina 21/09/2021
Celer
500.0
kg
Dinić Jelena Merošina 21/09/2021
Junad 350-480kg
10.0
grlo
Vujadinović Danijela Kragujevac 21/09/2021
Paprika ostala
500.0
kg
Dinić Marjan Merošina 21/09/2021
Kukuruz u klipu
1000.0
kg
Vuletić Slobodan Merošina 21/09/2021
Prasad 16-25kg
15.0
grlo
Milojković Milan Kragujevac 21/09/2021
Tovljenici 80-120kg
20.0
grlo
Živanović Zlatko Kragujevac 21/09/2021
Malina
100.0
kg
Dimitrijević Slaviša Dimitrovgrad 21/09/2021
Jagnjad
5.0
grlo
Martić Sabrina Zaječar 21/09/2021
Lešnik očišćen
120.0
kg
Dimitrov Ivica Dimitrovgrad 21/09/2021
Lešnik očišćen
70.0
kg
Tošev Arleta Dimitrovgrad 21/09/2021
Lešnik očišćen
70.0
kg
Tošev Arleta Dimitrovgrad 21/09/2021
Lešnik očišćen
50.0
kg
Petrov Dalibor Dimitrovgrad 21/09/2021
Telad SM 80-160kg
2.0
grlo
Dimitrov Goško Dimitrovgrad 21/09/2021
Lucerka seno u balama
300.0
bala 12-25kg
Zlatković Tomislav Babušnica 21/09/2021
Paprika ostala
500.0
kg
Mrlješ Svetlana Novi Pazar 21/09/2021