Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Višnja
8.0
t
Jakovljević Velimir Jagodina 24/06/2022
Višnja
5.0
t
Radivojević Milan Jagodina 24/06/2022
Višnja
10.0
t
Stevanović Slobodan Jagodina 24/06/2022
Bikovi SM >500kg
1.0
grlo
Ibrahimović Zahit Leposavić 24/06/2022
Malina
500.0
kg
Milošević Valerija Lebane 24/06/2022
Višnja
5000.0
kg
Miladinović Dragan Prokuplje 23/06/2022
Višnja
20000.0
kg
Ivković Goran Prokuplje 23/06/2022
Višnja
30000.0
kg
Momčilović Zoran Prokuplje 23/06/2022
Višnja
25000.0
kg
Dimitrijević Duška Prokuplje 23/06/2022
Višnja
15000.0
kg
Sinanović Miloš Prokuplje 23/06/2022
Pčele kranjska
100.0
kg
Blagojević Goran Prokuplje 23/06/2022
Pčele kranjska
700.0
kg
Aleksandar Stošović Blace 23/06/2022
Pčele kranjska
400.0
kg
Jovićević Stanimir Prokuplje 23/06/2022
Pčele kranjska
200.0
kg
Maksić Mileva Blace 23/06/2022
Pčele kranjska
500.0
kg
Milosavljević Slavimir Prokuplje 23/06/2022
Krastavac salatar
100.0
kg
Kostadinov Jordan Zaječar 23/06/2022
Krastavac salatar
100.0
kg
Petrović Dragan Zaječar 23/06/2022
Paradajz sve sorte
50.0
kg
Toplica Toroglanović Boljevac 23/06/2022
Pčele kranjska
600.0
kg
Majstorović Goran Kraljevo 23/06/2022
Jagnjad
15.0
kom
Ratko Aksentijević Kraljevo 23/06/2022
Paradajz sve sorte
100.0
kg
Vulović Kosta Kraljevo 23/06/2022
Krastavac salatar
100.0
kg
Vulović Kosta Kraljevo 23/06/2022
Telad SM 80-160kg
2.0
grlo
Lazar Dukić Kraljevo 23/06/2022
Krastavac salatar
50.0
kg
Bogdanić Svetlana Kraljevo 23/06/2022
Malina
500.0
kg
Sreten Popović Krupanj 23/06/2022
Višnja
15.0
t
Tomislav Milovanović Jagodina 23/06/2022
Višnja
10.0
t
Stevanović Živojin Jagodina 23/06/2022
Višnja
15.0
t
Kostadinović Goran Jagodina 23/06/2022
Kajsija
20.0
t
Pantović Ljubivoje Knić 23/06/2022
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Savić Rada Jagodina 23/06/2022