Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Prasad 16-25kg
5.0
kom
Stanojević Brana Šabac 06/12/2018
Prasad 16-25kg
5.0
kom
Stojković Dragan Jagodina 06/12/2018
Tovljenici 80-120kg
2.0
kom
Ljubiša Petrović Jagodina 06/12/2018
Kukuruz okrunjen, prirodno sušen
5000.0
kg
Stanisavljević Bratoljub Barajevo 06/12/2018
Jagnjad
10.0
kom
Marjanović Budimir Požega 06/12/2018
Prasad 16-25kg
5.0
kom
Đokić Milan Požega 06/12/2018
Jagnjad
5.0
kom
Drobnjak Milan Požega 06/12/2018
Heljda
1000.0
kg
Jeremić Dragan Čajetina 06/12/2018
Orah očišćen
30.0
kg
Živojinović Milanka Mladenovac 06/12/2018
Jabuka Mucu
12.0
t
Nenad Prokić Mladenovac 06/12/2018
Lešnik očišćen
500.0
kg
Velimirović Dragan Vladimirci 06/12/2018
Jabuka Greni Smit
3.0
t
Jeremić Ivica Smederevska Palanka 06/12/2018
Jabuka Ajdared
10.0
t
Jeremić Ivica Smederevska Palanka 06/12/2018
Jabuka Greni Smit
50000.0
kg
Bojić Dragiša Šabac 06/12/2018
Lešnik očišćen
500.0
kg
jenaćković veroljub Pirot 06/12/2018
Lešnik očišćen
400.0
kg
Zlatanov Siniša Pirot 06/12/2018
Junad >480kg
6.0
grlo
Lukić Miodrag Šabac 05/12/2018
Tovljenici 80-120kg
50.0
kg
Milutinović Željko Šabac 05/12/2018
Kukuruz okrunjen, prirodno sušen
10.0
t
Milosav Beljić Vladimirci 05/12/2018
Kukuruz u klipu
10.0
t
Tasić Milan Vranje 05/12/2018