Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Malina
3000.0
kg
Stevanović Novica Vladičin Han 26/06/2019
Malina
3000.0
kg
Marković Slađan Vranje 26/06/2019
Višnja
2.0
t
Randjelović Stanislav Leskovac 26/06/2019
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Todorović Marica Leskovac 26/06/2019
Bikovi SM >500kg
15.0
grlo
Damnjanović Vladan Bogatić 26/06/2019
Tovljenici 80-120kg
20.0
grlo
Zlatković Vladica Leskovac 26/06/2019
Bikovi SM >500kg
30.0
grlo
Vasić Goran Šabac 26/06/2019
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Ljubenović Milojka Leskovac 26/06/2019
Pčele kranjska
250.0
kg
Pršić Bojan Prokuplje 26/06/2019
Tovljenici 80-120kg
25.0
grlo
Radovanović Milan Bogatić 26/06/2019
Telad SM 80-160kg
2.0
grlo
Stanković Miroslav Leskovac 26/06/2019
Bikovi SM >500kg
3.0
grlo
Pavlović Milan Šabac 26/06/2019
Krave za klanje SM
1.0
grlo
Maksimović Aleksandar Šabac 26/06/2019
Kupus
10.0
t
Pavlović Vlada Šabac 26/06/2019
Pšenica
10.0
t
Pajtić Dragan Šabac 26/06/2019
Tovljenici 80-120kg
20.0
grlo
Ljubisav Gavrić Bogatić 26/06/2019
Telad SM 80-160kg
3.0
grlo
Andrejević Stanko Leskovac 26/06/2019
Bikovi SM >500kg
5.0
grlo
Božić Tomislav Šabac 26/06/2019
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Damnjanović Miroslav Šabac 26/06/2019
Tovljenici 80-120kg
10.0
grlo
Jović Jovica Leskovac 26/06/2019