Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Malina
200.0
kg
Božić Vlada Pirot 26/06/2020
Tovljenici 80-120kg
7.0
kom
Mladen Smiljanić Šabac 26/06/2020
Tovljenici 80-120kg
5.0
kom
Nedić Milovan Šabac 26/06/2020
Tovljenici 80-120kg
3.0
kom
Milan Panić Šabac 26/06/2020
Tovljenici 80-120kg
6.0
kom
Milan Ercegovčević Šabac 26/06/2020
Tovljenici 80-120kg
12.0
kom
Radenka Živanović Šabac 26/06/2020
Pčele kranjska
90.0
roj
Manić Milivoje Pirot 26/06/2020
Jagnjad
15.0
grlo
Ljubiša Minčić Pirot 26/06/2020
Blitva
100.0
kg
Obradović Rasko Novi Pazar 26/06/2020