Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen Foto
Peršun lišćar
4000.0
kom
Kaplarević Miško Kraljevo 01/04/2020
Celer
4000.0
kom
Kaplarević Miško Kraljevo 01/04/2020
Paprika ostala
41500.0
kom
Kaplarević Miško Kraljevo 01/04/2020
Krastavac salatar
2000.0
kom
Kaplarević Miško Kraljevo 01/04/2020
Paradajz sve sorte
7000.0
kom
Kaplarević Miško Kraljevo 01/04/2020
Patlidžan
1000.0
kom
Milija Stevanovic Kragujevac 01/04/2020 Milija Stevanović Patlidžan
Paradajz chery
1000.0
kom
Milija Stevanovic Kragujevac 01/04/2020 Milija čeri
Paradajz sve sorte
1000.0
kom
Milija Stevanovic Kragujevac 01/04/2020 Milija Stevanović paradajz
Paprika ljuta
500.0
kom
Milija Stevanović Kragujevac 01/04/2020 Milija Stevanović Fortesa
Paprika ostala
1000.0
kom
Milija Stevanović Kragujevac 01/04/2020 Milija Stevanović rasad paprike
Krastavac salatar
1000.0
kom
Milija Stevanović Kragujevac 01/04/2020 Krastavac Milija Stevanović
Jagnjad
6.0
grlo
Ljubiša Milić Kragujevac 01/04/2020
Jagnjad
14.0
grlo
Ljubiša Milić Kragujevac 01/04/2020
Paradajz sve sorte
2000.0
kom
Vera Milić Kragujevac 01/04/2020
Paprika ostala
2000.0
kom
Vera Milić Kragujevac 01/04/2020
Krastavac salatar
300.0
kom
Vera Milić Kragujevac 01/04/2020
Spanać
200.0
kg
Vera Milić Kragujevac 01/04/2020
Krave za klanje SM
2.0
grlo
Rajko Jeremić Knić 01/04/2020
Lucerka seno u balama
1.0
kom
Jovičić Milivoje Prokuplje 01/04/2020
Višnja
1.0
kom
Joksimović Marko Prokuplje 01/04/2020