Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Suncokret zrno
20.0
t
Perin Mariora Palilula 03/09/2019
Suncokret zrno
30.0
t
Rajku Dorel Palilula 03/09/2019
Suncokret zrno
20.0
t
Deheljan Dorjel Palilula 03/09/2019
Tovljenici 80-120kg
2.0
grlo
Milić Ivan Palilula 03/09/2019
Paradajz sve sorte
50.0
kg
Brađan Ana Palilula 03/09/2019
Suncokret zrno
10.0
t
Brađan Gracijan Palilula 03/09/2019
Suncokret zrno
5.0
t
Švabu Viorel Palilula 03/09/2019
Suncokret zrno
30.0
t
Švabu Trajan Palilula 03/09/2019
Suncokret zrno
10.0
t
Boljancu Aorika Palilula 03/09/2019
Suncokret zrno
5.0
t
Drljan Goran Palilula 03/09/2019
Suncokret zrno
10.0
t
Nikodinov Vasa Palilula 03/09/2019
Suncokret zrno
10.0
t
Milanović Mihajlo Palilula 03/09/2019
Suncokret zrno
20.0
t
Milanović Miroslav Palilula 03/09/2019
Suncokret zrno
25.0
t
Drljan Đuro Palilula 03/09/2019
Suncokret zrno
5.0
t
Evi Lučijan Palilula 03/09/2019
Suncokret zrno
5.0
t
Onč Jonel Palilula 03/09/2019
Jabuka Ajdared
6.0
t
Boban Mihajlović Negotin 03/09/2019
Dunja
3.0
t
Katranicović Miodrag Negotin 03/09/2019
Grožđe crno ostale
5000.0
kg
Sirotović Nenad Negotin 03/09/2019
Grožđe crno ostale
2000.0
kg
Ilić Danica Negotin 03/09/2019