Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Dviske
7.0
grlo
Jovanović Gradimir Aranđelovac 07/04/2020
Krompir beli
200.0
kg
Radovan Pančić Knjaževac 07/04/2020
Jagnjad
15.0
kom
Jelena Pirivatrić Smederevo 07/04/2020
Prasad 16-25kg
9.0
kom
Miloš Dačić Smederevo 07/04/2020
Jabuka ostale
2000.0
kg
Miroslav Dačić Smederevo 07/04/2020
Jabuka Ajdared
3000.0
kg
Miroslav Dačić Smederevo 07/04/2020
Pšenica
10000.0
kg
Filipović Božidar Prokuplje 07/04/2020
Pčele kranjska
150.0
kg
Filipović Nebojša Prokuplje 07/04/2020
Paprika ostala
10000.0
kom
Pavlović Vlado Krupanj 07/04/2020
Pasulj beli
10.0
kg
Nikolić Đorđe Prokuplje 07/04/2020
Paradajz sve sorte
6000.0
kom
Pavlović Vlado Krupanj 07/04/2020
Prasad 16-25kg
4.0
grlo
Jović Miodrag Kuršumlija 07/04/2020
Krompir crveni
2.0
t
Pavlović Vlado Krupanj 07/04/2020
Paprika ostala
15000.0
kom
Mrkonjić Milovan Krupanj 07/04/2020
Paradajz sve sorte
5000.0
kom
Mrkonjić Milovan Krupanj 07/04/2020
Paprika ostala
3000.0
kom
Mitrović Dragica Krupanj 07/04/2020
Paradajz sve sorte
1500.0
kom
Mitrović Dragica Krupanj 07/04/2020
Krompir crveni
300.0
t
Gligorić Miloš Krupanj 07/04/2020
Krompir crveni
200.0
t
Gligorić Miloš Krupanj 07/04/2020
Paradajz sve sorte
1000.0
kom
Kostić Bogdan Krupanj 07/04/2020
Koze
1.0
kg
Branivoj Vukosavljević Lale Obrenovac 07/04/2020
Priplodne krave SM
1.0
grlo
Branivoj Vukosavljević Lale Obrenovac 07/04/2020
Prasad 16-25kg
10.0
grlo
Petković Rade Krupanj 07/04/2020
Jagnjad
20.0
grlo
Petković Rade Krupanj 07/04/2020
Jarad
30.0
grlo
Popović Anka Bela Palanka 07/04/2020
Krastavac salatar
1500.0
kom
Gojković Milosav Krupanj 07/04/2020
Pčele kranjska
70.0
kg
Minčić Boban Bela Palanka 07/04/2020
Paprika ostala
1000.0
kom
Gojković Milosav Krupanj 07/04/2020
Paradajz sve sorte
7000.0
kom
Gojković Milosav Krupanj 07/04/2020
Paškanat
2.0
t
Janković Gradimir Ćuprija 07/04/2020