R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
181 Ranko Ristanović Donja Borina 062302615 Stočarstvo Ponuda
182 Kojić Milisav Brasina 0648007527 Stočarstvo Ponuda
183 Jevtić Gordana Živorad Sakar 0645244362 Stočarstvo Ponuda
184 Aleksić Miloš Donja Borina Brasina 0604710111 Stočarstvo Ponuda
185 Hadžiefendić Beriz Sakar 0642143799 Stočarstvo Ponuda
186 Rakić Mile Velika Reka 0656291866 Stočarstvo Ponuda
187 Petrešević Petar Novo Selo Vuka Karadžića 50 0612020020 Ratarstvo Ponuda
188 Perunović Siniša Saša Donji Dobrić 0649612815 Povrtarstvo Ponuda
189 Jakovljević Siniša Donje Nedeljice 0692030846 Povrtarstvo Ponuda
190 Dačić Dušan Beograd 063665682 Povrtarstvo Ponuda
191 Jovanović Jovica Dubona bb 0655109323 Voćarstvo Ponuda
192 Stojanović Predrag Mladenovac bb 0641870008 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
193 Popović Momčilo Babušnica Saše Ivkovića 19/4 0638816985 Stočarstvo Ponuda
194 Pešić Miloš Pirot Stevana Sremca 52/20 0658228908
010311361
Voćarstvo Ponuda
195 Marković Marko Batušinac Batušinac 0600834573 Ponuda
196 Slobodan Marković Lešnica 015840182 Stočarstvo Ponuda
197 Golubović Venera Crni Kao Crni Kao bb 0637713897 Stočarstvo Ponuda
198 Slobodan Trifunović Tečić Tečić 0637047770 Povrtarstvo Ponuda
199 Stojanović Milan Novo Selo 0691203088 Ponuda
200 Todorović Toplica Kulič 0642493107 Povrtarstvo Ponuda