R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
161 Vićentić Zoran Blizonje Blizonje bb 0642695317 Voćarstvo Ponuda
162 Čolić Goran Miličiniva Miličinica bb 0643876106 Voćarstvo Ponuda
163 Knežević Branislav Miličinica Miličinica bb 0654791707 Voćarstvo Ponuda
164 Vuković Vladimir Miličinica Miličinica bb 0645105864 Voćarstvo Ponuda
165 Mitrović Vladislav Gola Glava Gola Glava bb 065/537 - 36 - 83 Voćarstvo Ponuda
166 Živković Milan Ribare 0628851968 Ratarstvo Ponuda
167 Lisinac Predrag Donji Stupanj 0637053855 Voćarstvo Ponuda
168 Babić Slobodan Desimirovac Desimirovac bb. 034/561-286 Stočarstvo Ponuda
169 Milosavljević Dragoslav Desimirovac Desimirovac bb. 034/5165166 Ratarstvo Ponuda
170 Milojkovic Mioljub Desimirovac Desimirovac bb. 034561704 Stočarstvo Ponuda
171 Vuković Zdravko Pocerski Metković 0654253899 Voćarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
172 Marinković Dragan Bogosavac 0655068094 Stočarstvo Ponuda
173 Zoran Vasić Landol Landol 0644455513 Voćarstvo Ponuda
174 Jovanović Milomir Donji Katun 0658787090 Povrtarstvo Ponuda
175 Andrejić Vladimir Obrež 0631210518 Povrtarstvo Ponuda
176 Čupić Zorica Lipolist 0644725545 Stočarstvo Ponuda
177 Nikolić Žarko Zaselje Zaselje 060/5034771 Voćarstvo Ponuda
178 Tešić Radenko Zaselje Zaselje 064/1288135 Voćarstvo Ponuda
179 Latović Šahin Žabren Žabren bb 0641956562 Ponuda
180 Predrag Milovanović Karan 0644026120 Stočarstvo Ponuda