R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
161 Dinić Dragan Gornja Trnava Gornja Trnava 0644082000 Voćarstvo Ponuda
162 Krstonić Dragan Milićevo selo 0612198389 Voćarstvo Ponuda
163 Bugarinović Vukosav Sevojno 0605314366 Stočarstvo Ponuda
164 Vukosav Bugarinović Sevojno 0605314366 Stočarstvo Ponuda
165 Ivan Krstonić Milićevo selo Milićevo selo 0637012272 Stočarstvo Ponuda
166 Bašić Slavka Mala Draguša Mala Draguša 027/810-0286 Stočarstvo Ponuda
167 Nenadović Slavoljub Gornje Nedeljice 064/3263355 Stočarstvo Ponuda
168 Aćimović Desimir Karbulovo 0631111131 Voćarstvo Ponuda
169 Zoran Mihajlović Karbulovo 0604342882 Voćarstvo Ponuda
170 Igor Milošević Roćevići Roćevići 036825117 Voćarstvo Ponuda
171 Zoran Vasiljević Bukovica Bukovica 0641813010 Voćarstvo Ponuda
172 Milojica Ćurčić Bukovica Bukovica 0691187438 Voćarstvo Ponuda
173 Tanasko Čolović Dedevci Dedevci 036881368 Voćarstvo Ponuda
174 Predrag Bažalac Vrdila Vrdila 0638986878 Voćarstvo Ponuda
175 Berisavac Milica Međulužje 0638321633 Ratarstvo Ponuda
176 Mitić Bratislav Gornja Trnava Gornja Trnava 0648539898 Voćarstvo Ponuda
177 Vlajković Slobodan Belo Polje Tamnavska, 25a 0648322541 Stočarstvo Ponuda
178 Madžarević Dragan Mršinci 032826505 Stočarstvo Ponuda
179 Bogićević Slobodan Đurevac Đurevac 066372176 Stočarstvo Ponuda
180 Anđelić Danijel Guča selo Guča selo, Lučani 0642553807
0642553807
Voćarstvo Ponuda