R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
141 Djordjević Živorad Grgure 0644063750 Voćarstvo Ponuda
142 Stojanović Božidar Strojkovce 0652002583 Ponuda
143 Stanojković Mile Lebane 0668888509 Ponuda
144 Ristić Birgita Babušnica Ratka Pavlovića br.80 0649171880 Voćarstvo Ponuda
145 Jovanović Golub Živkovo 0643383217 Povrtarstvo Ponuda
146 Maksimović Slavimir Trbunje 0644063750 Voćarstvo Ponuda
147 Petrović Milorad Mikulovac 0644185631 Voćarstvo Ponuda
148 Mitrović Vukoje Mikulovac 063331086 Voćarstvo Ponuda
149 Obradović Dušan Mađare 0603228066 Voćarstvo Ponuda
150 Blažić Marina Žuč Žuč 0642396465 Voćarstvo Ponuda
151 Blažić Vladan Žuč Žuč 0669722261 Voćarstvo Ponuda
152 Milenković Milibor Vlahinja Vlahinja 0648313269 Voćarstvo Ponuda
153 Milošević Kristina Lomnica 063/1438818 Voćarstvo Ponuda
154 Stanojević Nikola Popovnjak 062/637031 Voćarstvo Ponuda
155 Stevanović Boža Stubal s.Stubal 069/0261907
017/484001
Voćarstvo Ponuda
156 Nebojša Petrović Rabrovac Janikića put 5 0603018288 Povrtarstvo Ponuda
157 Ivanović Jovica Ladovica 0631048109 Voćarstvo Ponuda
158 Radovanović Momčilo Leskovac Bore Piksle 17. 063404363 Ponuda
159 Jasmina Petrović Karan Karan 803685 Voćarstvo Ponuda
160 Radovan Ilić Tatinac Tatinac 031533116 Voćarstvo Ponuda