R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
121 Mitrović Staniša Korenita Korenita 0655889870 Ratarstvo Ponuda
122 Stevanović Jovica 0642844182 Povrtarstvo Ponuda
123 Ristić Dragan Bobovo 0358818276 Stočarstvo Ponuda
124 Stevanović Saša Mirilovac 035518131 Stočarstvo Ponuda
125 Petrović Tomica Gornja Mutnica 0358817281 Stočarstvo Ponuda
126 Lazar Đorđević Kamendol 7. jula 17 062/312-123 Voćarstvo Ponuda
127 Đorđević Dušan Kamendol 7. jula 17 062/312-123 Ponuda
128 Jović Bojan Žagubica 0644928999 Ponuda
129 Miladinović Violeta Kula 0605284192 Ratarstvo Ponuda
130 Selaković Marko Bare 063377338 Ratarstvo Ponuda
131 Jevtić Draža Lazarevac 0652746370 Voćarstvo Ponuda
132 Ivan Nešković Udovice 11300 0642270941 Voćarstvo Ponuda
133 Miroslav Obradović Mađere bb 027322806 Stočarstvo Ponuda
134 Timotić Milivoj Zlatarić Zlatarić bb 066051582 Ponuda
135 Marjanović Miroljub Milušinac 018 839 632 Ratarstvo Ponuda
136 Gišić Avram Belotić 063317863 Stočarstvo Ponuda
137 Perić Vladimir Banovo Polje Banovo Polje 0603065520 Stočarstvo Ponuda
138 Nemanja Simić Dobrić Dobrić bb 0606295434 Stočarstvo Ponuda
139 Milija Stevanovic Donje Komarice Donje Komarice bb 062205185 Povrtarstvo Ponuda
140 Dimitrijević Dejan Belosavci 0644483428 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda