R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
121 Simović Biljana Kraljevo 0638686884 Stočarstvo Ponuda
122 Milić Vladimir Kraljevo 0645386221 Stočarstvo Ponuda
123 Janković Nenad Kraljevo Moravska 25 0638155092 Stočarstvo Ponuda
124 Simović Milanka Kraljevo 0642082209 Stočarstvo Ponuda
125 Vukić Nikola Nozrina 0644277870 Voćarstvo Ponuda
126 Petrović Stojan Vrbovac 027373950 Stočarstvo Ponuda
127 Milić Đorđe Medojevac 7 064 54 83 897 Stočarstvo Ponuda
128 Dragan Stojković Voljavče 0652213840 Ponuda
129 Trujkić Tamara Brestovac 0621848590 Voćarstvo, Povrtarstvo Ponuda
130 Maja Šćopić Krivelj 0621965058 Voćarstvo Ponuda
131 Aleksandar Simić Jadodina 063615347 Ratarstvo Ponuda
132 Saša Radisavljević Jagodina 0694111742 Povrtarstvo Ponuda
133 Dalibor Savić Rečka 063839953
019534091
Voćarstvo, Povrtarstvo, Stočarstvo Ponuda
134 Zoran Mladenović Plavna 0649628936 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
135 Antić Golub Plažane 0637855135 Stočarstvo Ponuda
136 Srdjan Golubović Luka 0612972394 Stočarstvo Ponuda
137 Atanasković Miloš Gračac Gračac 062/500748 Stočarstvo Ponuda
138 Radojević Radoje Studenica Miliće 065/2211195 Stočarstvo Ponuda
139 Lazović Radoš Ribnica Ribnica 063/8032038 Stočarstvo Ponuda
140 Krstić Siniša Obrenovac Obrenovac 060 3700533 Voćarstvo Ponuda