R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
101 Milovanović Tomislav Udovice 0643594865 Voćarstvo Ponuda
102 Dragićević Vladan Šume Šume 0628830303 Voćarstvo Ponuda
103 Burmaz Slobodan Radobić 064 3257598 Ratarstvo Ponuda
104 Jovanović Bojana Radobić 0607220200 Ratarstvo Ponuda
105 Trifunović Trifun Vuča Mesto Vuča opština leposavić 38217 028/ 86-418 Stočarstvo Ponuda
106 Stojilković Goran Beli Potok 0645167532 Voćarstvo Ponuda
107 Stanojević Olivera Balajnac Balajnac 069/737-181 Povrtarstvo Ponuda
108 Ostojić Nenad Milićevci 32205 Trbušani, selo Milićevci 0695035626 Voćarstvo Ponuda
109 Vladimir Stojanović Novo selo Prokuplje,Novo selo 0642875431 Voćarstvo Ponuda
110 Tomić Stanislava Oruglica 0603456377 Voćarstvo Ponuda
111 Brajković Slobodan Ravni Ravni bb 031/3809398 Stočarstvo Ponuda
112 Brajković Milisav Ravni Ravni 061/680025 Stočarstvo Ponuda
113 Varga Bertica Novo Momčilovo Novo Momčilovo bb 02767047 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
114 Gajić Saša Lončanik Lončanik bb 0642283949 Voćarstvo Ponuda
115 Damnjanović Dule Miličinica Miličinica bb 0642058241 Voćarstvo Ponuda
116 Grujičić Dragan Beomužević Beomužević bb 064/92 - 039 - 31 Voćarstvo Ponuda
117 Marković Duško Lopatanj Lopatanj bb 069/288 - 62 - 24 Voćarstvo Ponuda
118 Antonić Milan Dragodol Dragodol bb 065/640 - 76 - 50 Voćarstvo Ponuda
119 Panić Živko Gornje Leskovice Gornje Leskovice bb 064/404 - 73 - 87 Voćarstvo Ponuda
120 Mišković Zlatko Lelić Lelić bb 065/31 - 000 - 69 Voćarstvo Ponuda