R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
81 Sasa Jovanović Donje Stopanje Ul. Borka Filipovića br. 17 0653325679 Povrtarstvo Ponuda
82 Makević Draža Drenovac 0643804880 Stočarstvo Ponuda
83 Manojlović Slobodan Belica Belica 0640105190 Voćarstvo, Povrtarstvo Ponuda
84 Lazić Slobodan Petkovica 0638076735 Stočarstvo Ponuda
85 Milić Goran Veliko Krčmare Veliko Krčmare 0629796228
0629796228
Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
86 Trninić Dušan Prnjavor 0644128934 Stočarstvo Ponuda
87 Nikolić Ljiljana Miljević 060/ 667-25-11 Ratarstvo Ponuda
88 Svetić Mlađan Živica 065 3575595 Ratarstvo Ponuda
89 Bogdanović Dejan Zatonje 060 / 66-72 -137 Ponuda
90 Živković Bojan Zatonje 064 2493453 Ratarstvo Ponuda
91 Simić Danijela Zatonje 063 8030370 Stočarstvo Ponuda
92 Zdravković Zoran Sočanica Mesto Sočanica 38217 0665155941
02886871
Ponuda
93 Marinković Radiša Virovac Virovac b.b. 014 67494 Ratarstvo Ponuda
94 JeremićBranko Joševa Joševa b.b. 064 23560431 Stočarstvo Ponuda
95 Džamić Goran Velika Vrbnica Velika Vrbnica 0631065396 Voćarstvo Ponuda
96 Makević Millenko Drenovac 0612444777 Stočarstvo Ponuda
97 Šainović Đorđe Ševarice 0643908171 Stočarstvo Ponuda
98 Arsenović Milorad Ševarice 062277619 Stočarstvo Ponuda
99 Burmazević Dragan Drenovac 015290021 Stočarstvo Ponuda
100 Vujić Vladan Rabrovac Svetog Arhanngela 21 011/8218 535 Stočarstvo Ponuda