R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
61 Ivanović Bojan Mužinac 062 8200527 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
62 Varagić Miloš Vlaška Luke br.5 064/0032970
011 / 820 - 1429
Stočarstvo Ponuda
63 Ivanović Vesna Vlaška Šišmanci 12 065/4662339
011 / 820 - 1561
Stočarstvo Ponuda
64 Đurić Saša Miloševac 064/2864850 Ponuda
65 Velojić Miodrag( Slađan) Trgovište Trgovište 19350 Knjaževac 063 7499977 Voćarstvo Ponuda
66 Micić Ivan Selo Vina kod Knjaževca 0611682291 Voćarstvo Ponuda
67 Tomić Milomir Brezovice 014253626 Stočarstvo Ponuda
68 Mijović Dragan Robaje 01468404 Stočarstvo Ponuda
69 Rajak Milivoje Međulužje 16. NOVA 104 064/3054889 Stočarstvo Ponuda
70 Vladan Vasić Donja Livadica 064 / 171 - 0976 Povrtarstvo Ponuda
71 LJubiša Bufanović Krivelj Krivelj bb 060-7319400 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
72 Marinković Milan Šantarovac Šantarovac bb 0621811253 Povrtarstvo Ponuda
73 Marinković Radovan Šantarovac Šantarovac bb 0642925898 Povrtarstvo Ponuda
74 Đorđevic Bratislav Čukljenik 069763779 Voćarstvo Ponuda
75 Milošević Bojan Palilula,Niš Episkopska 36/7 062246826 Voćarstvo Ponuda
76 Adamović Predrag Pružatovac Gornjokrajska br.45 064/ 4554090
011 / 820 - 5095
Stočarstvo Ponuda
77 Anđelković Darko Jagnjilo Đurđevska 291 011/8217177 Stočarstvo Ponuda
78 Jevremović Života Poljna 069721381 Voćarstvo Ponuda
79 Milojković Milan Desimirovac Desimirovac b.b. 061/2030770
034/561693
Stočarstvo Ponuda
80 Milanović Goran Lovci Lovci 0611706050 Ponuda