R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
41 Čolović Eldin Sjenica Kralja Petra bb 0628336577 Stočarstvo Ponuda
42 Nurović Dzafer Novi Pazar Kruševo bb 0638263016 Stočarstvo Ponuda
43 Jakšić Siniša Donji Jesenovik Opština Zubin Potok mesto Donji jesenovik bb 065/854-5790 Ponuda
44 Zoran Stefanović Stepanje 01476302 Stočarstvo Ponuda
45 Cvejić Toplica Jagodina 0642609857 Voćarstvo Ponuda
46 Marinković Nadka Selo Činiglavci Selo Činiglavci 0621838603 Povrtarstvo Ponuda
47 Jezdimirović Boban Milićevo Selo Milićevo Selo 0600655949 Stočarstvo Ponuda
48 Krstonić Dragan Milićevo Selo 0612198389 Ponuda
49 Ćuković Miloš Dobrava Opština leposavić mesto Dobrava 064-0806990 Ratarstvo Ponuda
50 Zdravka Janković Rogojevac 034595072 Stočarstvo Ponuda
51 Ljuborad Stanković Sipić 0628971372 Stočarstvo Ponuda
52 Petrović Aleksandar Lojanice 0645573273 Stočarstvo Ponuda
53 Ćivotijević Vukomir Međeđi Potok Mesto Međeđi Potok 38228 Zubin Potok 065/4570-462 Stočarstvo Ponuda
54 Jovanović Milić Međeđi Potok Mesto Međeđi Potok 38228 Zubin Potok 065/8580-107 Stočarstvo Ponuda
55 Vukomanović Milomir Vukosavljeviće Mesto Vukosavljeviće 38228 Zubin Potok 064/894-9733 Stočarstvo Ponuda
56 Marković Željko Draksin Draksin 0645251809 Ratarstvo Ponuda
57 Marković Miroslav Draksin Draksin 0693841747 Ratarstvo Ponuda
58 Milivoje Mijatović Pajsijević 03346515078 Stočarstvo Ponuda
59 Marko Gojković Mramorac 0642959754 Ponuda
60 Kuzmanović Slobodan Slanci 0641302125 Povrtarstvo Ponuda