R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
221 Kojić Darko Gornji Katun 0658788291
037788291
Povrtarstvo Ponuda
222 Cvijanović Svetlana Majur 0646428242 Voćarstvo Ponuda
223 Bulajić Nikola Prokuplje 0638147710
027333461
Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
224 Žužić Dragan Jakovo 0649939351 Ratarstvo Ponuda
225 Dacević Petar Progar 0698637736 Ratarstvo Ponuda
226 Stevanović Radmila Beli Potok 0659794797 Voćarstvo Ponuda
227 Đorđević Petar Kukolovce 0612279338 Voćarstvo Ponuda
228 Miletić Dušan Oparić 0600722565 Voćarstvo Ponuda
229 Stanojević Đorđe Oparić Oparić 063627008 Voćarstvo Ponuda
230 Stanojevć Miodrag Oparić 0637889692 Voćarstvo Ponuda
231 Matović Račanin Mladena Požega 066005232 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
232 Radivoje Pavlović Trnovče Karađorđeva 27 0628199391
026802066
Povrtarstvo Ponuda
233 Rustemović Almir Dunišiće Dunišiće bb 0628567841 Stočarstvo Ponuda
234 Višnjić Elvir Dunišiće Dunišiće bb 0628198070 Stočarstvo Ponuda
235 Goran Petrović Šantarovac Šantarovac 0648698183 Povrtarstvo Ponuda
236 Savić Milivoje Banja 0642411001 Voćarstvo, Povrtarstvo Ponuda
237 Mijailović Dragan Bresnica 0658322990 Stočarstvo Ponuda
238 Đurković Dragan Novi Pzar, selo Cokoviće selo Cokoviće 0600552666 Voćarstvo Ponuda
239 Rakić Srećko Mačkovac 027381105 Ponuda
240 Marković Marko Degrmen 0637282724 Voćarstvo Ponuda