R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
201 Stefanović Dejan Negotin 0646778029 Stočarstvo Ponuda
202 Milivojević Zoran Mionica Mionica 0623170082 Ponuda
203 Radisavljević Saša Jagodina 0694111742 Povrtarstvo Ponuda
204 Miletić Dušan Suvodol 11431 0694646888 Voćarstvo Ponuda
205 Ljiljana Milutinović Drenovac 015290095 Stočarstvo Ponuda
206 Caranović Aleksandar Bukovče 062550538 Ratarstvo Ponuda
207 Stojković Nenad Bogojevce 0628537055 Povrtarstvo Ponuda
208 Savić Zoran Bogojevce 0653403740 Povrtarstvo Ponuda
209 Simonović Ivan Bogojevce 0615590389 Povrtarstvo Ponuda
210 Antonijević Borivoje Lepojević 0638918445 Voćarstvo Ponuda
211 Veselinović Milovan Lepojević 0637629437 Voćarstvo Ponuda
212 Todorović Radomir Lugavčina 026761398 Povrtarstvo Ponuda
213 Mišković Zlatko Lelić Lelić bb 0653100069 Voćarstvo Ponuda
214 Đedović Milomir Stubo Stubo bb 0642532530 Voćarstvo Ponuda
215 Antonijević Vučko Bogatić Bogatić bb 0642760185 Voćarstvo Ponuda
216 srećković Slobodan Miličinica Miličinica bb 0644103035 Voćarstvo Ponuda
217 Zlatarić Ivko P. Metković 0642712429 Ratarstvo Ponuda
218 Lazić Milenko Ribaševina Ribaševina 0642299459 Stočarstvo Ponuda
219 Stamenić Radan Solotuša Solotuša 0649129480 Voćarstvo, Stočarstvo Ponuda
220 Dimitrijević Nikolica Donji Krupac 063 265 348 Voćarstvo Ponuda